slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality

Úradné hodiny

Od 1.11.2016 sú úradné hodiny každú poslednú stredu v mesiaci od 14:00-16:00 hod.  v kancelárii Urbárskeho poz. spol. na Hlavnej ulici č.63/62 v Košeci. Využite tento čas na otázky týkajúce sa členstva v spoločenstve. 

Členovia spoločenstva v správe SPF - Aktualizácia 2016

Uverejňujeme zoznam členov Urbárskeho poz. spol. Košeca, ktorí sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Nakoľko v obci prebiehal ROEP je možné,že niektoré uvedené podiely sú v dôsledku nekompletných dedičských konaní.

Zoznam členov v správe Slovenského pozemkového fondu [.pdf]

Pozvánka na VZ 2016 - Lesné poz. spol. Košeca

Lesné pozemkové spoločenstvo Košeca
Vás pozýva na Valné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2016 o 14:00 v Telocvični ZŠ Košeca.


 Program:

 

Pozvánka na VZ 2016 - Urbárske poz. spol. Košeca

Urbárske pozemkové spoločenstvo Košeca
Vás pozýva na Valné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2016 o 14:00 v Telocvični ZŠ Košeca.


 Program:

Posedenie pri guláši

plagat

Stránky

Urbár

Úradné hodiny

Od 1.11.2016 sú úradné hodiny každú poslednú stredu v mesiaci od 14:00-16:00 hod.  v kancelárii Urbárskeho poz. spol. na Hlavnej ulici č.63/62 v Košeci. Využite tento čas na otázky týkajúce sa členstva v spoločenstve. 

Členovia spoločenstva v správe SPF - Aktualizácia 2016

Uverejňujeme zoznam členov Urbárskeho poz. spol. Košeca, ktorí sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Nakoľko v obci prebiehal ROEP je možné,že niektoré uvedené podiely sú v dôsledku nekompletných dedičských konaní.

Zoznam členov v správe Slovenského pozemkového fondu [.pdf]

Pozvánka na VZ 2016 - Lesné poz. spol. Košeca

Lesné pozemkové spoločenstvo Košeca
Vás pozýva na Valné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2016 o 14:00 v Telocvični ZŠ Košeca.


 Program:

 

Pozvánka na VZ 2016 - Urbárske poz. spol. Košeca

Urbárske pozemkové spoločenstvo Košeca
Vás pozýva na Valné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční dňa 11.6.2016 o 14:00 v Telocvični ZŠ Košeca.


 Program:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje "čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" a to od 03.07.2015 13:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

Stránky

PZ Kyjovník Košeca

Posedenie pri guláši

plagat